Om oss

Blogg
Elever från årskurs 3-6 har bloggat om slöjden och har delat med sig av  kunskap, idéer och reflektioner.

Vi använder läroplanen för grundskolan(2011), Lgr11, som grund för planering av de olika arbetena. För särskolan använder vi läroplanen för grundsärskolan.

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundsarskola/laroplan